برای تماس با مدیریت سایت از ایمیل samipattaya2015@gmail.com استفاده نمایید