مجازات اقامت غیر مجاز در تایلند
صفحه اصلی » اخبار » مجازات اقامت غیر مجاز در تایلند

مجازات اقامت غیر مجاز در تایلند

| تاریخ نگارش : ۲۷ دی ۱۳۹۵

( چنانچه فرد خود را به پلیس معرفی کند چه در شهر و چه در فرودگاه)
۱- بیشتر از ۹۰ روز اقامت غیر مجاز = جریمه و یکسال ممنوع ورودی به تایلند
۲-بیشتر از یکسال اقامت غیر مجاز = جریمه و ۳ سال ممنوع ورودی به تایلند
۳-بیشتر از ۳ سال اقامت غیر مجاز = جریمه و ۵ سال ممنوع ورودی به تایلند
۴-بیشتر از ۵ سال اقامت غیر مجاز = جریمه و ۱۰ سال ممنوع ورودی به تایلند

(چنانچه فرد توسط پلیس دستگیر شود )

۱- کمتر از یکسال اقامت غیر مجاز = جریمه و ۵ سال ممنوع ورودی به تایلند
۲- بیشتر از یکسال اقامت غیر مجاز = جریمه و ۱۰ سال ممنوع ورودی به تایلند

photo_2017-01-16_01-20-39

نظرات بسته شده است.