مجموعه غارهای chiang dao cave
صفحه اصلی » نقاط گردشگری » عبادتگاه » مجموعه غارهای chiang dao cave

مجموعه غارهای chiang dao cave

| تاریخ نگارش : ۱۰ آذر ۱۳۹۵

مجموعه غارهای chiang dao cave در ۷۰ کیلومتری شمال چیانگ مای و در پارک ملی چیانگ دائو و در منطقه ای کوهستانی با فاصله ۱:۱۵ ساعتی از شهر چیانگ مای قرار دارد. این پارک ملی مجموعا شامل حدود ۱۰۰ غار به طول تقریبی ۱۲ کیلومتر وجود دارد ولی فقط ۵ غار ان برای بازدید گردشگران باز است.دو غار tham seua dao به طول ۵۴۰ متر و tham phra nawn به طول ۳۶۰ متر پر بازدید ترین غارها هستند که با ورودیه ۴۰ بات از این دو غار زیبا بازدید کرد.در این دو غار چراغ برای روشنایی درون غار و راه مناسب برای پیاده روی وجود دارد و در غار دوم یک معبد بودایی برای عبادت و زیارت ساخته شده است.در جاهایی از این دو غار تصاویر و مجسمه هایی از بودا دیده میشود و نشاندهنده ان است که این مکان ،مکانی برای عبادت و اعتکاف بوداییان بوده است.سه غار دیگر که برای گردشگران قابل بازدید است نسبتا عمیق بوده و نسبتا غار نوردی در آن سخت است که با هزینه ۲۰۰ بات برای ورودیه و اجاره چراغ گازی میتوان با تجهیزات مناسب از آنها بازدید نمود.معروفترین آنها غار tham maa cave بوده که غاری طویل است.

photo_2016-11-30_12-34-05 photo_2016-11-30_12-34-08 photo_2016-11-30_12-34-11 photo_2016-11-30_12-34-14 photo_2016-11-30_12-34-17 photo_2016-11-30_12-34-22 photo_2016-11-30_12-34-25 photo_2016-11-30_12-34-29 photo_2016-11-30_12-34-32 photo_2016-11-30_12-34-36 photo_2016-11-30_12-34-38 photo_2016-11-30_12-34-41

نظرات بسته شده است.