کمپ long of paradise

کمپ long of paradise

| تاریخ نگارش : ۲۲ مهر ۱۳۹۵

در تایلند کمپهایی هست که شما با اقامت در آنها میتونید تجربه یه فرهنگ دیگه رو هم داشته باشید.یکی از کمپهای معروف long of paradiseدر ۲۰ کیلومتری چیانگ مای است .در این کمپ شما تجربه زندگی سرخ پوستی رو خواهید داشت.در این کمپ برای آنکه محیط متفاوتی را برای گردشگران ایجاد کنند،تمام خانه ها و وسایل درون آن را شبیه کمپ های غرب وحشی و سرخ پوستی ساخته اند تا فضایی جالب و متفاوت را ایجاد نموده باشند.فضای این کمپ به گونه ای است که همه نوع تفریحات در سبک کمپ سرخ پوستان ساخته شده از لباسها تا تیر اندازی تا وجود اسب سواری در کمپ همگی فضای غرب وحشی را تداعی میکند.هزینه اقامت در این مکان از ۱۸۰۰ بات برای هر شب شروع میشود.

photo_2016-10-13_22-56-04 photo_2016-10-13_22-56-07 photo_2016-10-13_22-56-10 photo_2016-10-13_22-55-15 photo_2016-10-13_22-55-18 photo_2016-10-13_22-55-22 photo_2016-10-13_22-55-26 photo_2016-10-13_22-55-29 photo_2016-10-13_22-55-32 photo_2016-10-13_22-55-37 photo_2016-10-13_22-55-40 photo_2016-10-13_22-55-43 photo_2016-10-13_22-55-49 photo_2016-10-13_22-55-51 photo_2016-10-13_22-55-55 photo_2016-10-13_22-55-57 photo_2016-10-13_22-56-00

نظرات بسته شده است.