جزیره bamboo island

جزیره bamboo island

| تاریخ نگارش : ۱۸ مهر ۱۳۹۵

جزیره bamboo island جزیره در شمال جزیره پی پی دون است که با ساحل اصلی این جزیره حدود ۱۰ کیلومتر فاصله دارد.جزیره بامبو جزیره ای کوچک و دایره ای شکل است که ساحل شنی سفید بسیار زیبایی دارد.سواحل شنی سفید کریستالی آن محل مناسبی برای مشاهده ماهیها است.این جزیره در پارک ملی قرار گرفته که تحت حفاظت محیط زیست است به همین دلیل در این جزیره اجازه ساخت هتل داده نشده است.این جزیره مکان بسیار خوبی برای اسنورکلینگ است،این پارک ملی دارای ورودیه ۴۰۰ بات میباشد که از بازدید کننده ها دریافت میگردد.برای بازدید از این جزیره از پوکت میتوانید توری را تهیه کنید که همراه بازدید از جزایر پی پی بازدید از این جزیره را نیز شامل شود.پارک ملی بامبو جزیره کوچک و صخره ای بنام جزیره koh yung (جزیره پشه) را نیز شامل میشود که مناسب برای شیرجه در آب از صخره های آن است.هر دو این جزایر با فاصله کمی از هم ولی با سواحلی متفاوت یکی شنی و دیگری سنگی در شمال پی پی قرار دارند

photo_2016-10-09_14-19-34 photo_2016-10-09_14-19-37 photo_2016-10-09_14-19-42 photo_2016-10-09_14-19-22 photo_2016-10-09_14-19-26 photo_2016-10-09_14-19-29 photo_2016-10-09_14-19-31

نظرات بسته شده است.