? آنچه نباید در تایلند انجام داد
صفحه اصلی » فرهنگ و اداب و رسوم » ? آنچه نباید در تایلند انجام داد

? آنچه نباید در تایلند انجام داد

| تاریخ نگارش : ۱۱ مهر ۱۳۹۵

?قمست هشتم: قانون سر

✍ هرگز به سر کسی دست نزنید، حتی اگر اشتباها دستتون به سر کسی برخورد کرد فورا عذرخواهی کنید این عمل حرام است

photo_2016-10-02_01-28-16

نظرات بسته شده است.