? آنچه نباید در تایلند انجام داد
صفحه اصلی » فرهنگ و اداب و رسوم » ? آنچه نباید در تایلند انجام داد

? آنچه نباید در تایلند انجام داد

| تاریخ نگارش : ۱۱ مهر ۱۳۹۵

?قمست سوم: اشاره با پا

✍ در تایلند هیچوقت با پای خود به بودا و یا انسان ها و هر چیز دیگه اشاره نکنید اینکار یک توهین بزرگ به آنهاست

photo_2016-10-02_01-09-53

نظرات بسته شده است.