آبشار tat ton

آبشار tat ton

| تاریخ نگارش : ۱۷ دی ۱۳۹۶

آبشار tat ton در پارک ملی تا تون در ۲۰ کیلومتری شمال شهر چایاپوم قرار دارد. این آبشار زیبا دارای عرض زیادی است و در فصل مانسون پر آب است. تا حدود ۵۰۰ متری آن جاده وجود دارد و چون درون نشنال پارک واقع شده باید ورودیه ۲۰۰ بات برای آن پرداخت.نویسنده:بابک

نظرات بسته شده است.