راه آهن مرگ

راه آهن مرگ

| تاریخ نگارش : ۱۹ آذر ۱۳۹۶

راه آهن مرگ لقبی است که به مسیر کانچانابوری به نم توک داده اند ، دلیل آن اول آن است که این خط راه آهن که از درون کوهستان و کنار رودخانه می گذرد توسط سربازان متفقین خصوصا انگلیسی و استرالیایی در طول جنگ جهانی دوم زمانی که در اسارت نیروهای ژاپنی بوده اند در شرایط سخت کاری و غذایی ساخته شده است ،بطوریکه حدود ۱۳۰۰۰ نفر از آنها در این کار سخت جان سپردند.
دلیل دیگر وجود خط آهن بروی شبکه ای از پل های چوبی در کنار رودخانه کوای نوی می باشد که بسیار خطرناک به نظر میرسد. به همین دلیل برخی آنرا خطرناکترین مسیر خط راه آهن جهان می دانند. این خط آهن البته پس از نم توک به سانگخلابوری و کشور برمه می رسیده است ولی سالهاست که ادامه آن متروک مانده و جمع شده است . انتهای سمبلیک خط آهن غرب تایلند در کنار آبشار سایوک در دو کیلومتر جلوتر از ایستگاه نم توک ساخته شده است.نویسنده:بابک

نظرات بسته شده است.