? آنچه نباید در تایلند انجام داد
صفحه اصلی » فرهنگ و اداب و رسوم » ? آنچه نباید در تایلند انجام داد

? آنچه نباید در تایلند انجام داد

| تاریخ نگارش : ۱۱ مهر ۱۳۹۵

?قمست هفتم: انگشت اشاره

✍ اشاره کردن با انگشت کار ناپسندیه به خصوص برای نشان دادن بودا، مانکها، انسانها، برای جلب توجه کسی کف بشکن و سوت نزنید

photo_2016-10-02_01-25-22

نظرات بسته شده است.